Wyndham Danang Golden Bay Hotel

wyndham danang golden bay hotel

Địa chỉ: Lê Văn Duyệt, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng 

Sản phẩm thi công: Màn cuốn, màn vải