Vinpearl Resort Nha Trang

Vinpearl Resort Nha Trang

Địa chỉ: Đảo Hòn Tre, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Sản phẩm thi công: Màn vải.