Villa Sông Quận 2

villa sông

Địa chỉ: 197/2 Đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức.

Sản phẩm thi công: Màn vải, màn roman.