The Yacht Hotel by DC

The Yatch Hotel by DC

Địa chỉ: 258 Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh.

Sản phẩm thi công: Giấy dán tường.