Sheraton Saigon

SHERATON

Địa chỉ: 88 Đ. Đồng Khởi, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm thi công: màn cuốn, giấy dán tường và màn cửa