Sheraton Nha Trang Hotel & Spa

Sheraton Nha Trang Hotel & Spa

Địa chỉ: 26-28 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam.

Sản phẩm thi công: Màn vải, giấy dán tường.