Raffles Medical

Địa chỉ: 285B Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Sản phẩm thi công: Màn cuốn chống nắng, màn muốn xuyên sáng