Mega International Commercial Bank

Địa chỉ: 5B Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm thi công: Màn cuốn