Lim Tower 1

lim tower 1

Địa chỉ: 9-11 Đ. Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm thi công: Màn cuốn