Khang Hy Construction Corporation

khang hy 1

Địa chỉ: Số 1 Đường số 6, Khu dân cư Phước Kiển, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

Sản phẩm thi công: Màn cuốn chống nắng 100%