Hyatt Regency Nha Trang

Hyatt-Regency

Địa chỉ: 44 Trần Phú, St, Nha Trang, Khánh Hòa.

Sản phẩm thi công: Màn vải, vải bọc ghế – sofa, giấy dán tường.