Hilton Đà Nẵng

hilton da nang

Địa chỉ: 50 Bạch Đằng, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 

Sản phẩm thi công: Màn vải