Eastin Grand Hotel Saigon

anh dai dien

Địa chỉ: 253 Đ. Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Sản phẩm thi công: thảm trải sàn