Citadines Bayfront Nha Trang

citadine NT

Địa chỉ: 62 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.

Sản phẩm thi công: Màn vải, giấy dán tường, bọc ghế – sofa.