Caravelle

Caravelle

Địa chỉ: 19-23 Lam Son Square, Bến Nghé, Quận 1

Sản phẩm thi công: Màn vải, giấy dán tường, bọc gối – sofa.