Banyan Tree Lang Co

Banyan Tree Lang Co

Địa chỉ: Làng Cù Dù, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

Sản phẩm thi công: Màn roman, màn vải voan