Penthouse Saigon Aiport Plaza

Căn Hộ Duplex Penthouse Saigon Aiport Plaza

Địa chỉ: Số 1, Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm thi công: Màn vải, màn voan