Park Hyatt Saigon

Park-Hyatt-Saigon-P312

Địa chỉ: Số 2 Công trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm thi công: màn cuốn, giấy dán tường và màn cửa