MiTek Vietnam

mitek 1

Address: Building A5, Lot A5, E-Office Area, Sang Tao Street, Tan Thuan Export Processing Zone, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh

Sản phẩm thi công: Màn cuốn lưới xuyên sáng, Màn cuốn chống nắng

Sản phẩm thi công: Film cách nhiệt