THANH MÀN NEXTY

THANH MÀN NEXTY

THANH MÀN NEXTY
Thanh màn Nexty

Thanh màn chủ trọng về thiết kế, nhưng kèm theo tính năng vượt trội và dễ dàng lắp đặt.

Là thanh màn được tạo nên bởi công nghệ tiên tiến từ Nhật, cung cấp khách hàng về sự kết hợp tuyệt vời giữa chất lượng, tính năng và các tính năng thiết kế.

Nhiều màu sắc, quý kháh có thể tùy chọn kiểu, màu sắc phù hợp với thiết kế nội thất trong nhà mình,

End Cap

Plain White
nexty endcap01 - THANH MÀN NEXTY

Ash Grain
nexty endcap13 - THANH MÀN NEXTY

Light Grain
nexty endcap04 - THANH MÀN NEXTY

Medium Wood
nexty endcap05 - THANH MÀN NEXTY

Bitter Grain
nexty endcap15 - THANH MÀN NEXTY

Dark Mahogany
nexty endcap08 - THANH MÀN NEXTY

Mist Silver
nexty endcap10 - THANH MÀN NEXTY

White Grain
nexty endcap02 - THANH MÀN NEXTY

Natural Grain
nexty endcap03 - THANH MÀN NEXTY

Mild Grain
nexty endcap14 - THANH MÀN NEXTY

Medium Grain
nexty endcap06 - THANH MÀN NEXTY

Walnut
nexty endcap07 - THANH MÀN NEXTY

Black
nexty endcap09 - THANH MÀN NEXTY

Pearl Gray
nexty endcap12 - THANH MÀN NEXTY

End Cap M

Plain White
nexty endcap m01 - THANH MÀN NEXTY
Natural Grain
nexty endcap m03 - THANH MÀN NEXTY
Medium Wood
nexty endcap m05 - THANH MÀN NEXTY
Walnut
nexty endcap m07 - THANH MÀN NEXTY
White Grain
nexty endcap m02 - THANH MÀN NEXTY
Light Grain
nexty endcap m04 - THANH MÀN NEXTY
Medium Grain
nexty endcap m06 - THANH MÀN NEXTY
Dark Mahogany
nexty endcap m08 - THANH MÀN NEXTY
Ash Grain
nexty endcap m10 - THANH MÀN NEXTY
Mild Grain
nexty endcap m11 - THANH MÀN NEXTY
Bitter Grain
nexty endcap m12 - THANH MÀN NEXTY
Black
nexty endcap m09 - THANH MÀN NEXTY

End Cap M / Pearl Beige

Plain White
nexty endcap m01 - THANH MÀN NEXTY
Natural Grain
nexty endcap m03 - THANH MÀN NEXTY
Medium Wood
nexty endcap m05 - THANH MÀN NEXTY
Walnut
nexty endcap m07 - THANH MÀN NEXTY
Mist Silver
nexty endcap m10 - THANH MÀN NEXTY
White Grain
nexty endcap m02 - THANH MÀN NEXTY
Light Grain
nexty endcap m04 - THANH MÀN NEXTY
Medium Grain
nexty endcap m06 - THANH MÀN NEXTY
Dark Mahogany
nexty endcap m08 - THANH MÀN NEXTY
Pearl Gray
nexty endcap m12 - THANH MÀN NEXTY
Ash Grain
nexty endcap m13 - THANH MÀN NEXTY
Mild Grain
nexty endcap m14 - THANH MÀN NEXTY
Bitter Grain
nexty endcap m15 - THANH MÀN NEXTY
Black
nexty endcap m09 - THANH MÀN NEXTY
Close Menu
Follow Us

Hotline : 0902 893 813 hoặc 0903 667 813